RSS

เชิญเที่ยวงานแห่ปราสาทผึ้ง

13 ก.ย.

            ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนั้นเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ทางจังหวัดสกลนครได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงของเทศกาลออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง แม้ว่าจะมีอยู่ทั่วไปในหลายจังหวัด แต่ก็ไม่จัดใหญ่โตและปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น ของดีเมืองสกลนคร ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันออกพรรษา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีออกพรรษา อนุรักษ์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง รวมถึงการทำปราสาทผึ้ง

            การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554 จังหวัดสกลนครได้มีคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการปราสาทผึ้ง และเวทีเสวนา มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดเสวนาทางวิชาการก่อนการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการจัดงานให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางพัฒนา รวมไปถึงในเรื่องงบประมาณการจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ของจังหวัดสกลนครให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 13, 2011 in Uncategorized

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: