RSS

พระธาตุห้าแห่ง

พระธาตุเชิงชุม

             

               ประดิษฐานที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารในเขตเทศบาลเมืองสกลนครเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร สวนบนเป็นทรงบัวสีเหลี่ยมยอดฉัตรทองคำภายในมีรอยพระพุทธบาทโดยมีตำนานเล่ากันมาว่า ตามประเพณีแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาประชุมรอยพระพุทธบาท ณ ดินแดนแห่งนี้ นับตังแต่พระเจ้ากกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ และโคตมะ รวมกันเป็น 4 พระองค์ และนัยว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 คือ “พระศรีอารยเมตไตรยพุทธเจ้า” ก็จะต้องมาประทับรอยพระบาท ณ ที่แห่งนี้ในอนาคตเช่นกัน นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงกับองค์พระธาตุเชิงชุมยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวดสกลนคร งานนมัสการพระธาตุเชิงชุมจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี

พระธาตุดุม

        อยู่ที่วัดพระธาตุดุม บ้านธาตุดุม ตำ บลงิ้วดอน ถนนสาย รพช. ทางไปโรงเรียนพัฒนาศึกษา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 5 กิโลเมตร มีปรางค์องค์เดียวสร้างด้วยศิลาแลงสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง แต่องค์ปราสาทเล็กกว่ามีเพียงยอดเดียวไม่มีฐานรองรับ พบทับหลังทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นภาพนารายณ์บรรทม สินธุ์ นอกจากนี้ยังมีภาพเทวดาทรงพาหนะเหนือหน้ากาลประกอบด้วยสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง สิงห์ และลายใบไม้ม้วน การกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 ศิลปะเขมรแบบบาปวน

 

 

 

พระธาตุภูเพ็ก

      พระธาตุภูเพ็กเป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ ก่อสร้างด้วยหินทราย เรือนธาตุตั้งอยู่บนฐานยกสูง ตอนหน้าของปราสาทมีฐานหินเป็นก้อนเรียงซ้อน ๆ กัน ยื่นออกคล้ายกากบาท เรียกว่า โคปุระ สูงกว่าฐานของเรือนฐานเล็กน้อย ตัวเรือนธาตุทั้งสี่ด้านย่อมุม ๆ ละ ๕ เหลี่ยม รวมเป็น ๒๐ เหลี่ยม ความกว้างของปราสาทโดยรอบกว้างด้านละ ๑๑ เมตร มีชานเป็นพื้นที่กว้างพอสมควร ความสูงจากพื้นดินถึงฐานชั้นที่ ๑ สูง ๑.๕๘ เมตร จากฐานชั้นที่ ๑ ถึงฐานชั้นที่ ๒ สูง .๗๐ เมตร ตัวเรือนปราสาททั้ง ๓ ด้าน คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก บริเวณโดยรอบพบสระน้ำโบราณและแหล่งสกัดหินในการสร้างปราสาท หน้าอาคารปราสาทหันไปทางทิศตะวันออกและมีบันไดหินก่อปูนขึ้นบนยอดเขาประมาณ 491 ขั้น

พระธาตุศรีมงคล

      

        ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุศรีมง คล ตำบลบ้านธาตุ ริมเส้นทางสายพังโคน-วาริชภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ 200 เมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 65 กิโลเมตร ลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม ยอดแหลม ตกแต่งด้วยศิลปกรรมยุคใหม่ ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยลายปั้นดินเผา บริเวณฐานเป็นพุทธประวัติของพ ระพุทธเจ้าสร้างด้วยดินเผาที่สร้างขึ้นครอบพระธาตุองค์เดิม ซึ่งเป็นศิลาแลงที่ชำรุด นับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอวาริชภูมิ การคมนาคมสะดวกรถยนต์สามารถเข้าถึงบริเวณวัด

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

         พระธาตุนารายณ์เจงเวง อยู่ในวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง อ. เมือง จ. สกลนคร เป็นปราสาทหินอิทธิพลศิลปะขอม ฐานก่อด้วยศิลาแลง องค์ปรางค์สร้างด้วยหินทราย ตามตำนานเล่าว่า เมื่อพระมหากัสสปะเถระเจ้านำพระอุรังคธาตุ (ธาตุกระดูกหน้าอก)มาจากนครราชคฤห์ประเทศอินเดีย เพื่อไปประดิษฐานยังพระธาตุพนม ได้เดินทางผ่านเมืองหนองหานหลวงสกลนคร พระนางนารายณ์เจงเวง อัครมเหสีของพระยาสุวรรณภิงคาร ผู้ครองนครหนองหานหลวง ทรงทราบก็ขอแบ่งพระบรมธาตุ พระมหากัสสปะเถระตั้งใจจะประดิษฐานพระอุรังคธาตุไว้ในที่เดียวกันจึงไม่ยอมแบ่งให้ แต่ได้มอบส่วนที่เป็นพระอังคาร (ขี้เถ้า) ให้แก่พระนาง พระนางจึงได้อัญเชิญพระอังคารไปประดิษฐานไว้ ณ อุโมงค์หินที่อุทยานของพระนางเรียกว่า พระธาตุนารายณ์เจงเวง  เหตุที่การก่อสร้างพระธาตุพนม กับพระธาตุนารายณ์เจงเวง มีมานานก่อนการสร้างปราสาทหินฝีมือขอม จึงเข้าใจว่า ปรางค์หินที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ จะเป็นส่วนที่สร้างภายหลังโดยครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ ปัจจุบันปราสาทหินแห่งนี้ส่วนยอดพังลงมา   เมืองโบราณ ได้สร้างพระธาตุนารายณ์เจงเวงขึ้น ให้มีขนาดเท่าองค์จริงและตกแต่งให้สมบูรณ์

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: